1. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego MTBstuntWear

1.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

1.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonując tam zakupów podają swoje dane osobowe, które MTBstunt Wear przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

            2. Zamawianie towarów

2.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową  www.mtbstuntwear.com.

2.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie.

2.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

           3. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

3.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

3.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Zamówienie” następuje przeniesienie do kasy.

3.3. Następnie, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

3.4. Po założeniu konta / zalogowaniu,, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek oraz adresów rozliczeniowych.

3.5. Podczas wybierania sposobu dostawy (na podany adres) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, należy wybrać sposób płatności.

3.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów  płatności w części Twoje zamówienie – Metody płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

3.7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.8. Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy.

3.9. W przypadku nieotrzymania zapłaty on-line przez MTBstuntWear w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

3.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

3.12. MTBstuntWear może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

             4. Ceny

4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich i dolarach są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

4.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną w przypadku zamówień krajowych (do Polski), wiążącą zarówno Klienta jak i MTBstunt Wear. W przypadku zamówień zagranicznych ostateczna cena ustalana jest mailowo. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez MTBstunt Wear zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4.4. MTBstunt Wear zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 

4.5. MTBstunt Wear ustala przelicznik dolara amerykańskiego na poziomie 0,3 USD = 1 PLN

         5. Dostępność zamówionych towarów

5.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi (Nie dotyczy sprzedaży typu preorder).

5.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W przypadku zrealizowania płatności pieniądze zostaną zwrócone klientowi (płatność online).

5.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

       6. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MTBstunt Wear może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr. W przypadku komplikacji spowodowanych sytuacją epidemiologiczną MTBstunt Wear zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówień oraz będzie informowało na bieżąco za pośrednictwem portali społecznościowych. 

pl_PLPolski