REGULAMIN

1.1. Osobami prowadzącymi sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.mtbstuntwear.com są Kamil Kobędzowski i Kacper Kozłowski, dalej zwani MTBstunt Wear;

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

– pod adresem strony https://mtbstuntwear.com/home/contact-us 

– telefonicznie pod numerem infolinii +48696831527 (koszt połączenia według taryfy operatora)

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: mtbstuntwear@gmail.com

 1. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego MTBstuntWear

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonując tam zakupów podają swoje dane osobowe, które MTBstunt Wear przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 1. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową  www.mtbstuntwear.com.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

 1. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Zamówienie” następuje przeniesienie do kasy.

4.3. Następnie, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po założeniu konta / zalogowaniu,, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek oraz adresów rozliczeniowych.

4.5. Podczas wybierania sposobu dostawy (na podany adres) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów  płatności w części Twoje zamówienie – Metody płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy.

4.9. W przypadku nieotrzymania zapłaty on-line przez MTBstuntWear w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12. MTBstuntWear może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

 1. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich i dolarach są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną w przypadku zamówień krajowych (do Polski), wiążącą zarówno Klienta jak i MTBstunt Wear. W przypadku zamówień zagranicznych ostateczna cena ustalana jest mailowo. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez MTBstunt Wear zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. MTBstunt Wear zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 

5.5. MTBstunt Wear ustala przelicznik dolara amerykańskiego na poziomie 0,3 USD = 1 PLN

 1. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi (Nie dotyczy sprzedaży typu preorder).

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W przypadku zrealizowania płatności pieniądze zostaną zwrócone klientowi (płatność online).

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

 1. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MTBstunt Wear może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr. W przypadku komplikacji spowodowanych sytuacją epidemiologiczną MTBstunt Wear zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówień oraz będzie informowało na bieżąco za pośrednictwem portali społecznościowych. 

 1. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski. Realizacja zamówień z każdego kraju ujętego na liście (formularz zamówienia sklepu online) będzie rozpatrywana indywidualnie z klientem drogą mailową. 

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto sklepu za zamówiony towar. Zamówienia „za pobraniem” obsługiwane są wyłącznie na terenie Polski.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. Nie dotyczy przedsprzedaży (Preorder).

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez MTBstunt Wear firma kurierska.

 1. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na terenie polski.

9.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. jest serwisu jednego z partnerów MTBstunt Wear. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę, gdzie zostaje poinformowany o danych koniecznych do dokonania płatności.

9.3. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do MTBstunt Wear na adres: mtbstuntwear@gmail.com.

 1. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.mtbstuntwear.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że MTBstunt Wear może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 1. Wykonanie umowy – termin 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, MTBstunt Wear zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych (Nie dotyczy przedsprzedaży) , w przypadku przesyłki standardowej, od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, MTBstunt Wear niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są na terenie Polski według cennika w punkcie 12.2, a dostawy międzynarodowe na podstawie cennika podanego w punkcie 12.3. Realizacja zamówień z każdego kraju ujętego na liście (formularz zamówienia sklepu online) będzie rozpatrywana indywidualnie z klientem drogą mailową. 

12.2. Koszt dostawy na terenie polski uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

–      w przypadku przesyłki pobraniowej kurierem i płatności przy odbiorze – 20,00 PLN brutto;

–      w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności online – 15,00 PLN brutto;

12.3 Koszt dostawy zagranicznej uzależniony jest od wagi przesyłki, kraju docelowego oraz metody płatności. Koszt metody płatności, przewalutowania oraz prowizji banków został uśredniony do 8 % od sumy ceny zakupu i przesyłki. Klient zobligowany jest do przesłania kwoty należnej za produkty oraz przesyłkę powiększonej o 8 procent.

 1. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa MTBstunt Wear jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: ul. Malinowa 52/2 78-100 Zieleniewo,

– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mtbstuntwear@gmail.com

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. MTBstunt Wear zaleca jedynie korzystanie z korespondencji drogą mailową ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, MTBstunt Wear zwraca Klientowi otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym MTBstunt Wear zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty przesyłki poniesione wcześniej przez konsumenta, jeśli kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to przedsiębiorca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

13.7. MTBstunt Wear może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: ul. Malinowa 52/2 78-100 Zieleniewo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował MTBstunt Wear o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów MTBstunt Wear ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym MTBstunt Wear może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Reklamację można złożyć jedynie drogą pocztową.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez MTBstunt Wear formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym), który należy pobrać, wypełnić, wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: ul. Malinowa 52/2 78-100 Zieleniewo

14.5. MTBstunt Wear umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt MTBstunt Wear. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji (dostępnego w serwisie internetowym) z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

14.6.  MTBstunt Wear rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania, poprzez wiadomość e-mail.

14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz przesyłkę – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu poniesienia kosztów wysyłki wadliwego towaru na adres e-mail: mtbstuntwear@gmail.com.

14.8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej drogą pocztową, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 1. Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia drogą mailową na adres: mtbstuntwear@gmail.com.

  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 Przetwarzanie danych osobowych. W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość MTBstunt Wear przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

pl_PLPolski